تدریس سوره کافرون خانم فائزه نیک دوستی

تدریس سوره کافرون خانم فائزه نیک دوستی

بستر زندگي انسان اجتماع مي باشد. در اين زندگي اجتماعي افراد و گروه ها هر كدام داراي باورها و عقايد خاص خود مي باشند كه لازم است انسان بتواند در صورت لزوم از عقايد خود دفاع كند و در مقابل بدي ها و كارهاي زشت و خطرناك و آسيب زا قدرت نه گفتن و مقابله داشته باشد.
داشتن موضعي صريح و قاطع باطل و اعلام برائت از كافران از مهم ترين پيام هاي سوره كافرون مي باشد.
خانم فایزه نیک دوستی طرح درس سوره كافرون را كه متناسب با اهداف سوره مي باشد ، ارسال فرمودند.