انتشار صوت مجموعه کارگاه های روش‌های فهم قرآن ویژه والدین

انتشار صوت مجموعه کارگاه های روش‌های فهم قرآن ویژه والدین

در ایام نوروز مجموعه کارگاه های روش های فهم قرآن ویژه والدین (برای آموزش به دانش‌آموزان) برگزار شد. در این صفحه صوت این کارگاه ها در اختیار شما قرار می گیرد.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم سوره ناس

جلسه چهارم سوره ناس

جلسه پنجم سوره فلق

جلسه ششم سوره فلق

جلسه هفتم سوره توحید

جلسه هشتم سوره توحید

جلسه نهم سوره مسد

جلسه دهم سوره مسد

جلسه یازدهم سوره نصر

جلسه دوازدهم سوره نصر

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید