حلقه فایده ها

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه بینه > فعالیت

حلقه فایده ها

از روز قبل صورتک‌هایی به شکل میوه یا حیوانات یا حشرات به همراه یک فایده مهم آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درست کرده، به بچه ها تحویل می‌دهیم تا بچه‌ها آن فایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حفظ کنند. روز بعد بچه‌ها را به حیاط مدرسه می بریم تا با درست کردن یک حلقه عمو زنجیر باف بازی کنند. هر بار یکی از بچه ها وسط می آید و با توجه به محتوای برگه ای که به او داده شده ( که جز کدام دسته از میوه ها یا غذاها و یا حیوانات است )، این شعر را می خواند و در نهایت خواصی را که حفظ کرده است می‌گوید.

عمو زنجیر باف              بله

زنجیر منو بافتی              بله

پشت کوه انداختی             بله

بابا اومد    چی چی آورده ؟؟  میوه تمیز    یا    غذای لذیذ  یا    حیوان تیز    باصدای چی؟؟

آن گاه خواص میوه  یا غذا یا حیوان را که حفظ کرده است می‌گوید. سپس نفر بعدی می‌آید و بازی به همین منوال ادامه میابد، به این ترتیب بچه‌ها با خواص میوه‌ها آشنا می‌شوند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در آخر بازی می توانیم‌‌‌‌ از بچه‌ها پذیرایی کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید