پیشنهادی برای شروع

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه بینه > فعالیت

پیشنهادی برای شروع

برای اولین جلسه می‌توانیم کلاس را با خوراکی‌های خوشمزه و میوه‌های فصل رنگارنگ تزیین کنیم و دربین این میوه‌ها از برگ‌های مصنوعی استفاده کنیم. فعالیت ورودی با یک سبد انجیرسرکلاس می رویم.  از روز قبل به بچه‌ها می گوییم حتما میوه بیاورند. صوت سوره را پخش می‌کنیم، آن‌گاه از دانش آموزان می خواهیم  که میوه‌ها یشان را دربیاورند.

با شعر می گوییم اگه گفتید چرا سیب می خوریم؟؟ اگه گفتید چرا پرتقال می خوردیم؟

پس از شنیدن توضیحات دانش آموزان، خودمان خاصیت آن میوه را میگوییم.

از بچه ها می‌خواهیم پس از شنیدن توضیحات ما همگی باهم بگویند:

هرچی خواصی داره          خدای خاصی داره          خدای ما حکیمه     حکیمه و حکیمه

در نهایت هم از خواص انجیر می گوییم وآن را بین بچه ها تقسیم می کنیم. درپایان کلاس، بچه ها می توانند میوه‌های خودشان را بخورند. دانش‌‌آموزان از طریق این بازی با خواص و فواید میوه‌ها آشنا می‌شوند و در می‌یابند که آن خواص را خدای حکیم ایجاد کرده است.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید