Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

تدریس سوره فلق خانم کردی

تدریس سوره فلق خانم کردی

قبل از آمدن بچه ها کلاس رو به شدت بهم ریختیم تا عکس العملشون رو ببینیم. بر خلاف انتظار فقط یک نفر به اون فضا عکس العمل داشت و شروع به تمیز کردن کلاس کرد. درباره ی حل مشکلات با دخترام حرف زدم، ولی با خودم فکر میکردم چقدر بهتر میشه که مشکلات رو بهشون بشناسونیم. گاهی آنها نمیدانند تغییرات پیش آمده مشکل است، و میتوان با آموزه های سوره ی فلق با آن مواجه شد.

از دخترا خواستم که درباره ی مشکلاتشون بگن و یاد گرفتیم که مشکلاتمون رو شکلاتی حل کنیم. ما شکلات خوردیم و از مشکلات گفتیم برنامه ریزی و دعا دو تا نکته بود که خود دخترای گل، باهوشای دوست داشتنی، برای حل مشکلات، بهش اشاره کردن

سوره ی فلق خوندیم و گره ها رو باز کردیم این جلسه خیلی سوره خوندیم چون احساس کردیم لازمه. انقدر خوندیم تا سرحال شدیم و بعد شروع کردیم به صحبت کردن. (با خوردن شکلات، بالا و پایین شدن صدای بچه ها با حرکت دستان مربی، تاکید بر یک کلمه از سوره توسط مربی و تکرار توسط بچه ها، باز کردن گره و خواندن سوره) روشهایی بود که با آن سوره را قرائت کردیم.

سم الله الرحمن الرحيم جلسه ی دوم از سوره ی مبارکه ی فلق این هفته هم مهمان سوره ی فلق بودیم.سوره ی مبارکه ی فلق به روشهای مختلف قرائت شد(بیشتر به صورت دست جمعی) هر کس درباره ی مشکلات خود گفت و ما آن را با نام خودش روی تخته نوشتیم. دوباره سوره خواندیم و حین قرائت، موشکهای کاغذی درست کردیم، بعد ز آن از هر کس خواستم تا راههای حل مشکل خود را بگوید و آن را روی موشکی که ساخته، بنویسد. بعد از آن در فضایی شاد بچه ها موشکهای کاغذی را به سمت مشکل خود پرتاب میکردند. توجه دادن بچه ها به اینکه هر مشکلی راه حل خود را دارد و توجه به اینکه موشک هر کس با بقیه فرق دارد و ما باید همانطور که تلاش کردیم بهترین موشک را بسازیم، باید بهترین راه را برای حل مشکل انتخاب کنیم، از نکات این بازی بود. بعد از آن درباره ی اینکه نه تنها باید مشکلات خود را حل کنیم باید برای حل مشکلات دیگران هم تلاش کنیم. قرار شد یک کار گروهی برای حل مشکل یک یا چندنفر انجام شود. در پایان سوره ی فلق خواندیم. یک نکته: درباره ی ارائه ی یک مفهوم کلی از مشکلات پرسیدم و استاد دژبخش اینطور جواب دادند: این هفته هم مهمان سوره ی فلق بودیم.سوره ی مبارکه ی فلق به روشهای مختلف قرائت شد(بیشتر به صورت دست جمعی) هر کس درباره ی مشکلات خود گفت و ما آن را با نام خودش روی تخته نوشتیم. دوباره سوره خواندیم و حین قرائت، موشکهای کاغذی درست کردیم، بعد ز آن از هر کس خواستم تا راههای حل مشکل خود را بگوید و آن را روی موشکی که ساخته، بنویسد. بعد از آن در فضایی شاد بچه ها موشکهای کاغذی را به سمت مشکل خود پرتاب میکردند. توجه دادن بچه ها به اینکه هر مشکلی راه حل خود را دارد و توجه به اینکه موشک هر کس با بقیه فرق دارد و ما باید همانطور که تلاش کردیم بهترین موشک را بسازیم، باید بهترین راه را برای حل مشکل انتخاب کنیم، از نکات این بازی بود. بعد از آن درباره ی اینکه نه تنها باید مشکلات خود را حل کنیم باید برای حل مشکلات دیگران هم تلاش کنیم. قرار شد یک کار گروهی برای حل مشکل یک یا چندنفر انجام شود. در پایان سوره ی فلق خواندیم. یک نکته: درباره ی ارائه ی یک مفهوم کلی از مشکلات پرسیدم و استاد دژبخش اینطور جواب دادند: سلام علیکم به اینکه در جریان زندگی با مسئله ای مواجه شویم که دلمان نمی خواهد و برایمان مطلوب نیست مشکل می گوییم. اتفاقا منظور از “مشکل” آن چیزی است که خود فرد آن را مشکل می بیند. در سوره کلمه شر آمده؛ اما منظور ما از مشکل دقیقا شر نیست. اگر با مشکل درست مواجه شویم شر نمی شود، برخورد نادرست با مشکل تولید شر می کند. برای بچه های ابتدایی (بخصوص دوره اول) شری که خودشان تولید کنند هنوز موضوعیت ندارد. در سوره فلق می خواهیم بچه ها وقتی با مسئله نامطلوبی مواجه می شوند، برخورد بهتری با آن داشته باشند. حالا اینکه بعضی مشکلات را اصلا متوجه نمی شوند بحث دیگری است. حتی در گام اول اشکال ندارد که یک آرزوی دست نیافتنی را مشکل ببینند؛ باید یاد بگیرند که با آن چطور برخورد کنند. یعنی به جای اینکه بخواهیم بگوییم فلان چیز اصلا مشکل نیست، در جریان رسیدن به راه حل مشکل، آنها را به این نکته می رسانیم.