از کانــال فهــم‌قــرآن بدانــید

از کانــال فهــم‌قــرآن بدانــید

کانال رسمی فهم قرآن دبستان بار دیگر برنامه مرور سورههای جزء سی قرآن را در برنامه آموزشی خود قرار داده است و اهداف سوره ها و مقاصد پایه ها را به همراه ارائه فعالیت مناسب، هماهنگ با سیر اجرای طرح در مدارس مرور خواهد کرد.

برنامه هفته جاری:
شنبه:  سوره حمد
یکشنبه: سوره قریش

دوشنبه: سوره قدر 

سه شنبه: سوره بلد

چهارشنبه: سوره انشقاق
پنجشنبه: سوره تکویر

کانال رسمی فهم قرآن: ble.im/fahmeghoran_dabestan

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید