Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ابرازهای شاد

ابرازهای شاد

یکی از محورهای اصلی در این سوره و پایه رسیدن دانش آموزان به نقطه ای است که بتوانند در فضایی شاد و بانشاط، احوالات خود را ابراز کنند.

معلم محترم می تواند ضمن انجام این فعالیت با دانش آموزان در رابطه با انواع ابراز گفتگو کرده و به طور عملی با هم چند مدل را اجرا کنند.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید