Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت چه چیزی لازم داری؟

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه ضحی

فعالیت چه چیزی لازم داری؟

عنوان هایی مرتبط با نیاز‌های اولیه انسان آماده می‌کنیم مانند:

  •     برای نوشیدن آب نیاز داریم….(تشنه باشیم، لیوان داشته باشیم، آب تمیز باشد، آب قطع نباشد و…)
  •    برای خوردن غذا‌ی خوب نیاز داریم…(گرسنه باشیم، غذای پاک داشته باشیم، بتوانیم قورت دهیم، و…)

در انتها خوب است در رابطه با منفعت وجود هر نیاز که بهره مندی از نعمت ها است کمی صحبت کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید