Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت پیشنهادی برای شروع

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه ضحی

فعالیت پیشنهادی برای شروع

دانش‌آموزان را به فضایی مانند حیاط مدرسه که بتوانیم یک بازی پرتحرک و پر نشاط داشته باشیم می‌بریم. سپس یک بازی پر تحرک انجام می‌دهیم تا دانش‌آموزان بدوند و تشنه و خسته شوند؛ سپس از ان‌ها می‌پرسیم میخواهید کمی استراحت کنیم و آب بخوریم ؟ برای آن‌ها آب خنک می‌آوریم و در حالی که آب را بینشان پخش می‌کنیم از احساس تشنگی و منفعت آن و  از خستگی و منفعت آن و از نعمت آب و استراحت با آن‌ها گفت و گو می‌کنیم.

خوب دست در اینجا به نعمت بازی و نیاز ما به نشاط و تحرک اشاره ای داشته باشیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید