Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت نیاز و نعمت

صفحه اول > پایه سوم > سوره مبارکه ضحی

فعالیت نیاز و نعمت

مانند اسم و فامیل هرکس برگه ای برمی‌دارد و اسم خودش را بالای آن برگه می‌نویسد. سپس یک ستون نیاز و یک ستون نعمت ترسیم می‌کند. نیازهای مختلفی را می‌نویسیم که بچه‌ها در این ستون بنویسند. سپس در مرحله بعد می‌گوییم ما برای رفع هر نیازی یک نعمتی داریم مانند نیاز تشنگی و نعمت آب؛ حالا چند دقیقه زمان داریم تا نعمت های هر نیاز را در ستون مقابل آن بنویسیم. مثلا در ستون نیاز : درسی را بلد نیستیم، تشنگی، گرسنگی، خستگی، کاری را بلد نیستیم انجام دهیم. سپس بچه‌ها باید بگویند چگونه این نیاز در آنها رفع می‌شود.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید