Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

بسته پیکسل سوره تکویر، اولین محصول فهم قرآنی نشان پرچم

بسته پیکسل سوره تکویر، اولین محصول فهم قرآنی نشان پرچم

فهم قرآن میخواهد زندگی مبتنی بر قرآن برای کودکانمان دست یافتنی، دوست داشتنی و شدنی باشد.
دانش آموزان قرار است همگام با کلاس چند هفته با یک سوره زندگی و تکرار و تمرین کنند.
از انجا که محصولات کمک اموزشی برای انتقال مفاهیم بسیار کاربردی هستند، پیکسل مربوط به سوره تکویر به عنوان اولین محصول کمک آموزشی تولید شده است تا به کمک آن اهداف تربیتی سوره را به دانش اموزان منتقل کنیم.
وقتی کودکان ما بی تفاوت نبودن نسبت به اصلاح امور خود و دیگران را بیاموزند و این آموزش همراه با ایجاد افق دید برای آنها باشد. افقی که توجه آن ها را به سمت امامی جلب کند که برای اصلاح امور پرتلاش ترین انسان هست، تلاش و کوشش های آنها هدفمند می شود،ا با این هدفمندی رشد می کنند و قطعا در سنین نوجوانی و جوانی گرفتار پوچی زندگی نخواهند شد.
استقبال شما از این محصول و معرفی ان به دیگران نیز تلاش هدفمندی است که جریان ماندگاری را رقم خواهد زد.
جریان تولیدات دیگر فهم قرآن که نتیجه ی آن گسترش فرهنگ قرآنی در مسیر رشد کودکانمان می باشد.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید