Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

جمله سازی حمدی

جمله سازی حمدی

 از دانش آموزام می خواهیم با کلمه پیشنهادی ما اولین و زیبا ترین جمله ای که به ذهنشان می رسد را بسازند و بگویند سپس می توان از دانش آموزان خواست واژه بگویند و دوستانشان زیبا ترین جمله را بسازند. در تدریس آفالین می توانند جمالت را بسازند و صوت خود را ارسال کنند.

 

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید