Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

تدریس سوره قریش خانم موسوی

تدریس سوره قریش خانم موسوی

خانم موسوی در این فایل ها سوره مبارکه قریش را در جندین جلسه اجرا کردند و به صورت کلیپ برای ما ارسال کردند .

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

کلیپ شعر ایلاف در خانواده است که با مفهوم سوره قریش ارتباط دارد.

00:00
00:00

بازی دو تایی ، چهارتایی است که در ارتباط با سوره قریش می باشد.

توضیح بازی: دوتایی، چهارتایی

تعدادی لیوان را با فاصله از هم روی میز می چینیم. یک عدد کش را از دو طرف به هم گره میزنیم .(اندازه کش باید با اندازه دور لیوان برابر باشد). ۴عدد نخ کاموا را از ۴طرف به کش گره میزنیم بطوریکه اگر نخها را بکشیم ،کش به شکل مربع یا لوزی در بیاید. با شروع بازی بچه ها باید با همکاری یکدیگر به وسیله کش و کاموا لیوانها را روی هم قرار دهند. همزمان با بازی همخوانی سوره قریش فراموش نشه. ارتباط با سوره مبارکه قریش: برای انجام بعضی از کارها در زندگی لازم است با دیگران همکاری و همدلی(ایلاف)داشته باشیم وانجام آن منوط به تشکیل گروه است تا موفق به انجام آن شویم . بازی تمرینی است تادرزندگی واقعی هم در کارهای گروهی شرکت فعال داشته باشیم. وقتی بازی ها را با اعضای خانواده انجام می دهیم،در حقیقت ما اهل سوره قریش هستیم. بازی مقدمه ای برای زندگی واقعی است.

00:00
00:00

فعالیت های دانش آموزانشان درباره سوره قریش و درست کردن کاردستی است.

00:00
00:00