تدریس سوره انشقاق توسط خانم عرب صالحی و خانم بسطامی

تدریس سوره انشقاق توسط خانم عرب صالحی و خانم بسطامی

خانم عرب صالحی و خانم بسطامی در خلال کلاس خیاطی و ربان دوزی مفاهیم سوره های انشقاق  را اموزش دادند و طرح درس شون را ارسال کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :فهم قرآن سوره مبارکه انشقاق در قالب کلاس خیاطی در کلاسهای تابستونی مدرسه

با توجه به نیازکودک  به نشان دادن توان در دوره دوم رشد بنا را بر این گذاشتیم که فهم قرآن در قالب یک هنر به دانش آموزان ارایه شود .

💎💎💎💎 کلاس تابستونی شروع شده و دختر گلی ها سرشار از انرژی و لبریز از هنر کارشون رو شروع کردند.

                             

                                  مدل ارایه به صورت گزارشی میباشد

خدایا به امید تو

سیبهای گلاب🍎🍏 باغ ما می‌دونن ،

 لازمه ی خیاط ماهر شدن اینه که ؛

ریاضی رو در خدمت خودشون در بیارن.

برای شروع کار نیاز به یک مرور اجمالی

به مبحث محیط و مساحت هست😎😎

و البته یه ضرب و تقسیم سر انگشتی😉😉

فرشته ها با شوق و ذوق الگو رو روی پارچه پیاده کردن.💪💪

بله ،یه جاهایی هم انتظار نداشتن کارشون سخت بشه😧

اما ما تا زمانی که پشتوانه ی محکم قرآن رو داریم غم نداریم☺️

با مدد از سوره مبارکه انشراح

با مشکل وسختی درست کردن گل سر روبرو شدند و بر آن فائق آمدند و لذت حل کردن مشکل را چشیدند.🌸🌸

بله ،یه جاهایی هم انتظار نداشتن کارشون سخت بشه😧

اما ما تا زمانی که پشتوانه ی محکم قرآن رو داریم غم نداریم☺️

با مدد از سوره مبارکه انشراح

با مشکل وسختی درست کردن گل سر روبرو شدند و بر آن فائق آمدند و لذت حل کردن مشکل را چشیدند.🌸🌸

بله ،یه جاهایی هم انتظار نداشتن کارشون سخت بشه😧

اما ما تا زمانی که پشتوانه ی محکم قرآن رو داریم غم نداریم☺️

با مدد از سوره مبارکه انشراح

با مشکل وسختی درست کردن گل سر روبرو شدند و بر آن فائق آمدند و لذت حل کردن مشکل را چشیدند.🌸🌸

بله ،یه جاهایی هم انتظار نداشتن کارشون سخت بشه😧

اما ما تا زمانی که پشتوانه ی محکم قرآن رو داریم غم نداریم☺️