تدریس سوره قریش خانم زنگانه

تدریس سوره قریش خانم زنگانه

خانم زنگانه نمونه اجرای طرح فهم قرآن سوره قریش را بیان کردند.
این کلیپ را خانم فاطمه امین روان آماده کرده است، پایه سوم، نمایشنامه (با توجه به درس 8 و 9 درس مطالعات اجتماعی) و ساخت عروسکها و عروسک گردانی را خودش با همکاری مادر انجام داده است. 

00:00
00:00