تدریس سوره ناس خانم سعیدی

تدریس سوره ناس خانم سعیدی

خانم سعیدی تجربیاتی از اجرای فهم قرآن سوره  ناس  در پایه سوم را به صورت زیر بیان کردند:

 

تقویت حافظه و ادراک دیداری

افزایش دقت

توجه به قوانین

رعایت نظم

 به همراه مرور کتب درسی

از اهداف بازی امروز بود .

 

بازی داشتیم ، چه بازی:

فارسی، دقت، سرعت، نظم و رعایت قوانین هم البته داخل بازی ما بود !:

داخل هر قوطی کبریت یک واژه از قسمت واژه نامه کتاب نوشته شده بود که بچه ها می بایست با نهایت سرعت  البته همراه با دقت و بدون عجله (فهم قران سوره ناس) کارت واژه ها رو از داخل قوطی کبریت ها در بیارن و بخونند و بعد هم به همون ترتیب که بود داخل جعبه قرار بدن و کلمه رو در برگه مخصوص به خودشون بنویسند .هر کس تونست تعداد بیشتری کلمه بنویسه البته به صورت درست امتیاز بیشتری می گیره .

 

بعد از اتمام وقت نوشتن کارت واژه ها نوبت این هست که ببینیم هر کس چقدر امتیاز گرفته . پس یکی یکی واژه ها رو بررسی کردیم ….

 

که از قضا هم معنی کلمات رو هم مرور کردیم و به کلمه اکسیژن رسیدیم ….

 

اکسیژن ما رو برد به درس علوم ….

 

حالت های مواد ، که سه دسته جامد و مایع و گاز بودند و اکسیژن در دسته گازها بود .

 

و باز رفتیم سراغ درس هر کدام جای خود  علوم و شش و آبشش رو هم در موجودات بررسی کردیم

 

اینطوری شد که با یک بازی اینهمه اطلاعات و اینهمه تمرین و تکرار داشتیم

 

 

 

حالا شما بگید کی برنده هست ؟