تدریس سوره های حمد و فلق و قریش خانم سعیدی

تدریس سوره های حمد و فلق و قریش خانم سعیدی

خانم سعیدی طرح درس بسیار زیبا و خلاقانه از دروس کتاب درسی به همراه فهم قرآن ارائه دادند.

 عنوان:  هدف کلی

درس اول فارسی  “سوره فلق آشنایی با نشانه ها” ( احترام به نشانه ها و توجه به آن ها ) 1-

 هدف جزئی

  تقویت درک مطلب،آشنایی با محیط اجتماعی و محله  1-

تقویت مهارت های خوانداری به همراه لحن و آهنگ 2-

3- تخلیه هیجان،همدلی (ایلاف)،تمرکز و توجه، تقویت هوش شنیداری، مهارت حل مسئله، تعاون، توجه به نشانه ها، ادراک فضایی، ترتیب و توالی

  الگویابی ریاضی (  حمد خدا را که ریاضی را آفرید= ریاضی زیباست 4-

5- پیش نیاز مطالعات و درس علوم

روش انجام کار: ابتدا درس محله ما، بر روی کاغذهای نواری رنگی ( به رنگهای مختلف همراه با اگوی رنگی) به صورت جمله یا پاراگراف کوتاه نوشته می شود. سپس همراه با کاغذهای خالی در داخل پلاستیک فریزرهایی به صورت تک تک و جدا جدا قرار داده می شود پلاستیک ها به وسیله سشوار پر می شوند و گره خورده در کف کلاس قرار داده می شوند.( پیش از ورود دانش آموزان). دانش آموزان وارد کلاس شده و با پلاستیک ها بازی می کنند، پریدن ، ترکاندن، تولید صدا ( سطح ایجاد شده توسط پلاستیک و عدم تعادل که به واسطه ی باد درون آنهاست به حس تعادل کودک کمک خواهد کرد).

 (اینکه بچه ها باید توجه کنند چطور بهتر، راحت تر یا با صدای بلندتری می شود پلاستیک را ترکاند سبب تقویت مهارت حل مساله می شود) و پیدا کردن گنج ( نت های نوشته شده همراه با یک عدد که کل اعداد با هم یک الگو را شکل می دهند) و ایجاد سوال در دانش آموزان، این برگه ها چیست؟ ( خواندن بدون اراده و توجه خوب به متن ) پیدا کردن برگه ها ( پیگردی دیداری )، فهم تفاوت بین کاغذها ( کدام دسته از کاغذها ممکن است نوشته داشته باشد= قسمتی از گفت و گوی انجام شده بین دانش آموزان و مربی = بچه ها چطور متوجه شدید یا با توجه به کدام نشانه ها متوجه شدید کدام کاغذها متن دارد؟

دانش آموز1- خانم من متوجه شدم که کاغذهایی که دو رو رنگی هستند داخلشون نوشته داره

دانش آموز 2- نه خانم این برگه دو طرف رنگی هست اما داخلش نوشته نداره

پس از گفت و گو و تفضیل و توجهات به انواع کاغذها دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که؛ آهان فقط برگه های سبز دورو رنگی داخلشون نوشته نداره اما بقیه کاغذهای دورو رنگی نوشته داره و کاغذهای یک رو رنگی هم نوشته ای نداره ( فرضیه سازی و آزمایش ) مشاهده

دوباره دانش آموزان پس از این فرضیه سازی سراغ بازی با پلاستیک های پاره شده می پردازند پرتاب به هوا، مخفی شدن با پلاستیک ها و بازی در هوا نگه داشتن پلاستیک با سشوار.

دانش آموزان به ترتیب هریک پلاستیک پاره شده ای را با سشوار در هوا معلق نگه می دارند و پلاستیک به این طرف و آن طرف رفته. دانش آموزان دیگر با کنار رفتن از مسیر حرکت پلاستیک و باز کردن راه برای دانش آموز مورد نظر به او کمک نموده تا پلاستیک بیشتر در هوا بماند ( ایلاف ). یک دانش آموز به صورت خود انگیخته مسئول سه راه شده بود و به دانش آموزان دیگر کمک می کرد تا کارشان را بهتر انجام دهند( تمرکز، توجه، تعادل، پیش نیاز فصل 3 علوم مواد اطراف ما

هوا= یک نوع گاز = که برای ما مفید است = مفید تر از بازی چیست؟

پس از انجام بازی های متنوع جمع کردن پلاستیک ها به روش قورباغه ای ( تقویت اختیار، انتخاب خوب، انجام کار زیبا ) توسط بچه ها انجام شد، سپس تشکر از کسانی که کمک کردند تا اینهمه بازی انجام شود و به ما خوش بگذرد.

حالا بچه ها بر روی صندلی ها دور یک میز می نشستند و هر کس برگه هایی که جمع کرده در مقابل خود قرار می دهد سوال اینجاست: این متن ها چیست و اعداد برای چی اینجا نوشته شده؟ تسهیل گر جهت آسان نمودن و آشنایی دادن دانش آموزان با الگویابی اعداد از ایشان می خواهد دانش آموزی که برگه همراه با عدد کوچکتر دارد کنار تخته آمده متن روی برگه را بخواند و آن را بچسباند و دوباره بعد از این عدد، چه عددی کوچکترین عدد هست؟ دانش آموزان به پای تخته آمده برگه ها را خوانده و سر جای خود می نشیند مربی همچنان در کنار برگه های چسبانده شده عدد مربوط به هر کدام را به شکل یک ردیف الگویی می نویسد و آرام آرام دانش آموزان متوجه الگوها می شوند و خود به خود دانش آموز بعدی برای خواندن برگه اعلام آمادگی خواهد کرد.( تمرین الگویابی صفحه 8 کتاب ریاضی ) ( مهارت خوانداری )

حمد ریاضی: ریاضی به ما کمک کرد تا متن فارسی را کامل کنیم خدایا ممنون که اعداد را آفریدی. در پایان زمانی که همه نت ها چسبانده شد و الگوی عددی کامل شد مربی جهت تست پایانی از دانش آموزان می پرسد اگر یک برگه دیگر داشتیم چه عددی بر روی آن برگه نوشته شده بود؟ ( دانش آموز به خوبی پاسخ دادند ).

تکلیف خیر گزینی = هر کدام از برگه ها را دوست داری می توانی برداری و در خانه یک بار از روی آن بنویسی ( دانش آموزان برگه های حاوی نوشته های کمتر را انتخاب می کردند اما نه خیلی کم و این بسیار جالب بود. ( تمایل به اعتدال یک نوع عزت نفس)

تکلیف مهارت محور= ( درک مطلب ) نقاشی محله امید را در دفتر نقاشی خود بکشید ( ادراک فضایی، توانایی انتزاع، ترتیب و توالی رویدادها ) نقاشی دانش آموزان بسیار جالب و حاوی مطالب ارزنده ای بود.

روز شنبه در حل کردن سوال الگوی پیش رونده کتاب مشکل داشتند و کسی که همیشه الگو ها را به شکل ذهنی حل

 می‌کرد در این قضیه کاملا متوجه نمی شد و مجبور به عینی سازی به وسیله الگوها و روش نیمه مجسم شدم اما همچنان مطمئن نیستم که این اتفاق افتاده باشد یادگیری هنوز ناقص است ماشین ورودی خروجی  همچون گذشته به همراه با عملیات تفریق انجام شد نتیجه کار مناسب بود فاطمه امیر روان عملیات جمع را به صورت ذهنی حل می‌کرد و تقریب میزد جمع فرایندی اما منها را نمی توانست  و زینب باز هم به خاطر خوب نشان دادن خود اشتباه کرد.

 برگزاری نمایشگاه موجودات

 هدف کلی: مشاهده زیبایی های آفرینش،  ابر از حمد گونه،  و مواجه نمودن کودکان با تنوعی از مخلوقات و پی بردن به خالق هستی، ایلاف (همکاری)

 اهداف آموزشی:درس اول فارسی سوم (محله ما) نمودار شاخه ای (درک جز از کل )

آشنایی با انواع نشانه های جمع:  ان، ات، ها/  درس اول هدیه ها

 اهداف مهارتی: شناختی هیجانی،  تقویت مهارت طبقه بندی توجه به تفاوت ها و شباهت ها،  تقویت اعتماد به نفس و خود با کفایت من.

 شیوه اجرا مربی از قبل گروهی از صدفها گیاهان جانوران دریایی رنگ های متفاوت و مثل هم تهیه کرده با خود به کلاس می آورد و به دانش‌آموزان اعلام می‌دارد که قصد برپایی یک نمایشگاه دارد اما بدون همکاری دانش آموزان می تواند و کم‌کم انواع موجودات را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد دانش آموزان از دیدن این همه موجودات جذاب  به وجد آمده و شروع به  تحلیل می نمایند دانش آموزی که هر جنگیده بود با توجه به دانسته های قبلی تحلیل می کرد که این خرچنگ ماده است چون خرچنگ نرگس چنگه بزرگتر دارد دانش آموزان به شرکت‌ها و شیارهای  روی صدف ها دقت کرده و آن را توصیف می‌کردند (الگویابی طبیعت).توجه به مرجانها،شیارهای روی سنگها و جنس سنگ (دانش‌آموزی به جنس یک سنگ توجه کرده و به کاربرد آن در زندگی پرداخت) ناخودآگاه بچه ها دسته بندی و طبقه بندی انواع موجودات را انجام می دادند (حتی در درون صدف ها آنها که به هم شبیه تر بود را کنار هم قرار می‌دادند). وقتی کودکان کاملا از دیدن موجودات لذت بردند مربی  دوباره سوال خود را مطرح می‌کند بچه ها چطور می توانم نمایشگاه موجودات آفرینش را راه اندازی کنم؟دانش‌آموزان با توجه به علاقه خود در به اشتراک گذاشتن دانسته‌های خود با همکاری سریع مراحل آماده سازی نمایشگاه را انجام می دهند.طراحی مکانی برای قرار دادن وسایل (چیدن میز ها)،ایجاد فضایی برای  نشستن مدعوین ( قرض گرفتن صندلی)، نوشتن کارت هایی برای آشنایی مدعوین با موجودات (آشنایی با انواع جمع) قرار دادن موجودات به صورت طبقه بندی (مثلاً بر روی یک میز با پلاکارد نوشته شده گیاهان و سپس کاکتوس ها جدا  گلها جدا و سایر گیاهان جدا بر روی لیبل های نوشته می‌شود همچنین بر روی یک کاغذ بزرگ بر روی یک میز نوشته شده موجودات دریایی سپس صدف ها جدا، توتیاهای دریایی جدا، خرچنگ جدا، مرجان های دریایی جدا (درک جز از کل ).  درست کردن کارت دعوت برای دعوت از افراد (ایلاف) بعد از آنکه مدعوین به نمایشگاه آمدند دختران تمام دانسته های خود را در اختیار آنان قرار داده و بسیار جالب بود که هر بار که دانش آموزان درباره گیاه یا هرچیزی اطلاعاتی نداشتند برای آنکه بتوانند حتماً ارائه داشته باشند از تسهیلگر می پرسیدند و آموزش بسیار راحت و سریع اتفاق می‌افتاد.(من می توانم،من می دانم، تقویت اعتماد به نفس، توانایی تبدیل نطق به کلام)

 درس اول هدیه های آسمانی به همراه  پیام قرانی فذکروا نعمت الله علیکم در روزهای پیش مشاهده زیبایی‌های طبیعت انجام شده بود بدین ترتیب که از بچه ها خواسته شد بگردید و هر چه زیبایی می‌بینید در ظرف‌های مخصوص خود بگذارید و از آنجایی که بسیار برای اما برخی از زیبایی ها بسیار؛ متاسفانه به صورت عادت در آمده بود

(نعنا چیدم و به بچه‌ها نشان دادم ترغیب کردم به بوی خوش توجه کنند خیلی عادی بود براشون)  برخی از زیبایی ها را نمی تونستند جمع‌آوری کنند مثل یک گل زیبا که همگی آن را زیباترین چیزی که در حیاط دیده بودند می‌دانستند و البته قدردانی معلم از یک کار زیبا(اجازه دادن بچه ها به ادامه زندگی یک گل و زیبایی این کار) سپس در کلاس از بچه ها خواسته شد با چشم بسته یکی یکی پایتخت آمده و زیبایی هایی که نتوانسته اند با خود به کلاس بیاورند را بکشند و در کنارش در مرحله بعد اسم آن را بنویسند در این حین مربی برای دادن ماژیک به بچه ها همراه با شوخی و سر و صدا  سعی می‌کند تا ماژیک را چرخانده تا بچه ها برای گرفتن موزیک به صدا توجه کنند (در این بین کودکان به نعمت داشتن چشم متذکر می‌شوند)و همچنین در مرحله بعد کودکان دیگر تصویر شی ای که کودک با چشم بسته کشیده حدس میزنند. (نعنا چیدم و به بچه‌ها نشان دادم ترغیب کردم به بوی خوش توجه کنند خیلی عادی بود براشون)  برخی از زیبایی ها را نمی تونستند جمع‌آوری کنند مثل یک گل زیبا که همگی آن را زیباترین چیزی که در حیاط دیده بودند می‌دانستند و البته قدردانی معلم از یک کار زیبا(اجازه دادن بچه ها به ادامه زندگی یک گل و زیبایی این کار) سپس در کلاس از بچه ها خواسته شد با چشم بسته یکی یکی پایتخت آمده و زیبایی هایی که نتوانسته اند با خود به کلاس بیاورند را بکشند و در کنارش در مرحله بعد اسم آن را بنویسند در این حین مربی برای دادن ماژیک به بچه ها همراه با شوخی و سر و صدا  سعی می‌کند تا ماژیک را چرخانده تا بچه ها برای گرفتن موزیک به صدا توجه کنند (در این بین کودکان به نعمت داشتن چشم متذکر می‌شوند)و همچنین در مرحله بعد کودکان دیگر تصویر شی ای که کودک با چشم بسته کشیده حدس میزنند.

طرح درس من بزرگتر شده ام (تغییرات بدن )

. ایده کلی کمک به سارا (استاد همه چی دون) برای نوشتن داستانی  از دوران نوزادی تا به الان

 شرح طرح درس: تقویت قوه خیال=فهم سوره حمد

 بچه ها من دیروز یه مهمون داشتم اگه گفتید که بود با راهنمایی و پرسیدن سوالات از مشخصات ظاهری بچه ها فهمیدند سارا اومده خونه من. آره سارا اومده بود ولی خیلی تو فکر بود و هی با خودش حرف می زد ازش پرسیدم سارا چی شده؟

 سارا گفت: خاله جونی مامانم بعضی وقت ها که کار داره از من میخواد مراقب خواهر کوچولوم باشم منم باهاش بازی می کنم و سرگرمش می کنم  اما دوست دارم یه داستان برات تعریف کنم که شخصیت خودم باشم از زمان نوزادی تا به الان ولی من از کوچیکی هام خیلی یادم نمی‌آید چطوری بودم؟ چقدی بودم؟ منم بهش گفتم اشکال نداره من فردا می خوام برم پیش ناز گلام  اونا خیلی باهوشند و با من فکر می‌کنند از آنها کمک میگیرم بچه ها حالا بیایید بریم تو دوران کودکی و نوزادی مون بعد یه سری لباس از نوزادی تا حدود ۹ سالگی را وسط کلاس ریختیم(بچه ها شروع کردن لباسها رو زیر رو کردن درموردشون نظر دادند و یه چند تایی رو هم پوشیدن)  بعد من یه لباس کوچک و بزرگ و برداشتم و پرسیدم خدایا سارا اول چقدی بوده اینقدی بود (اشاره به لباس کوچک) یا اینقدی بود(اشاره به لباس بزرگ)  بچه ها کمک،سارا اولش چقدری بوده بعد بچه ها شروع کردن به گشتن لباس ها تا کوچکترین را انتخاب کنند  به همین ترتیب لباس ها از کوچک به بزرگ پیدا شدند و روی طناب تعبیه شده بود آویزان کردند بعد از بچه ها خواسته شد با دقت به لباس ها نگاه کنند و ببیند کدام قسمت از بدن سارا رشد کرده؟ بعضی‌ها با مقایسه چشمی گفتند، بعضی‌ها از متر استفاده کردند، بعضی ها هم دوتا لباس را روی هم قرار دادند  و بعد ازشون پرسیده شد که خوب اینها با چشم و اندازه‌گیری متوجه رشدشون شویم آیا قسمت های دیگه ای هم هست که بزرگ و توانمند می شوند ولی ما نمی بینیم؟ اشاره به اعضای داخلی بدن کردند. تمام اعضا و قسمت‌های گفته شده روی تابلو نوشته شد بعد از بچه ها خواستم با این کلمات روی تابلو و صحبت‌هایی که شد یه داستان بنویسند.

30/6

 در جلسه بعد با ایفای نقش یک نوزاد تازه به دنیا آمده و مربی لباس نوزاد را از روی طناب (خط زمان)برداشته و سپس به توصیف زیبایی ها ظرافت های بدن او می پردازد.  و بعد سوال می پرسد این کوچولو با این دست های ناز و ظریف چه کار میتونه انجام بدهد؟ میتونه خودش غذا بخوره؟ میتونه اسباب بازی برداره؟میتونه مداد بگیره و بنویسه؟ بچه‌ها آهنگین میخوندند نمیتونه نمیتونه و سپس از دختران می‌خواهد دیگر لباس‌ها را به ترتیب و یکی یکی بر می دارند و به همین ترتیب ابتدا سن مربوط به هر لباس نیازها و سپس توانایی‌های همان کودک می‌پردازد. تا جایی که نیاز ها آرام آرام به توانایی می‌انجامد(البته این قضیه در کلاس حدوداً یک ساعت طول کشید و بچه‌ها بسیار از ایفای نقش خوشحال و راضی بودند.

.طرح درس برای آینده=> چقدر من توانا هستنم به صورت به به باید در بیاید تا به تکلیف بچه ها برسیم