تحقیق درباره خواص خوراکی ها

تحقیق درباره خواص خوراکی ها

 بچه ها نتایج تحقیقشان در مورد خواص مواد خوراکی و فایده شان برای اعضای بدن را به این شکل در سالن غذاخوری مدرسه نصب کردند تا همه  استفاده کنند. مقوای سفید که آیه دارد بالا نصب شده و ماکت زیر آن.

خانم سخی- دبستان نورایمان-منطقه5

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید