Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

بازی با اعداد

صفحه اول > پایه دوم> سوره مبارکه همزه>فعالیت

بازی با اعداد

در این بازی باید دانش‌آموزان برعکس دستورات ما را انجام دهند. دستورات حرکتی ساده مثل سوره همزه را نخوانید، بنشینید، بلند شوید، بخندید، گریه کنید، دست‌ها بالا و… نمونه هائی از این فرمان‌ها هستند. افزایش سرعت بازی به شور و هیجان آن اضافه می‌کند. این بازی فضای مناسبی برای تجربه همزمان پیروزی و شکست ایجاد می‌کند.