کاردستی تبدیل شکل مارپیچ به یک گل زیبا

کاردستی تبدیل شکل مارپیچ به یک گل زیبا

به هر یک از بچه کاغذ رنگی می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم که مطابق شکل یک مارپیچ دایره‌ای روی آن رسم کنند. سپس از روی خطوط مارپیچ با قیچی برش بزنند در نهایت با تا کردن نوار مارپیچی، آن را به یک گل زیبا تبدیل کنند. در پایان به بچه ها می‌گوییم، بعضی از اهدافی که ما داریم ممکن است پیچ در پیچ و پیچیده به نظر بیایند و یا سخت باشند ولی ارزشش را دارد چون در نهایت به زیبایی تبدیل می شود.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید