گلوله پنبه ای را فوت کن

گلوله پنبه ای را فوت کن

بچه ها دور یک میز می نشینند و در وسط آن یک گلوله ی سبک پنبه ای یا کاغذی قرار می دهند. با روش “ده، بیست، سی، چهل” مشخص می شود که چه کسی اول فوت کند. وی گلوله ی پنبه ای را به طرف یکی از بچه ها فوت می کند. طرف مقابل باید مواظب باشد که گلوله پایین نیفتد و آن را با فوت کردن به سوی بازیکن دیگری بفرستد.

در مرحله بعد برای سخت­تر شدن بازی به جای گلوله ی پنبه ای از توپ پیگ پنگ استفاده می­کنیم. در پایان بازی در مورد درجه سختی هر بازی و اینکه کدام حالت را بیشتر دوست داشتند صحبت می­کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید