Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

از نگاهم سوال می بارد

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه مطففین>فعالیت

از نگاهم سوال می بارد

توی ذهنم سوال بسیار است     پاسخش را ولی نمی دانم
گاه ، می پرسم از معلّممان      گاه گاهی کتاب می خوانم

فکرِ معنای “حق” و “تکلیفم”       چه کسی “حق” به گردنم دارد؟
چیست “تکلیف” من ، بگو مادر       از نگاهم سوال می بارد

حقّ دست و زبان و چشمانم    حقّ پاهای پُرتلاشم چیست؟
حقّ مادر ، پدر که در خانه      هیچ کس خوب تر از آن ها نیست

مادرم یک به یک جوابم داد     پاسخش دلنشین و شیرین بود
او کمک می گرفت از قرآن        بر لبانش دعا و آمین بود

آیه های “مطفّفین” می گفت     حافظ حقّ دیگران باشم
مهربان با تمام انسان ها ،      مهربان با همه جهان باشم

شاعر: فائزه زرافشان

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید