بازی های حرکتی

بازی های حرکتی

فعالیت هایی با محوریت حرکت و سرعت، همچنین ایجاد موانع برای هیجان بیشتر بازی ، می تواند القای سرعت و دوری از لختی و کندی را به دانش آموزان داشته باشد.

بر این اساس هدف سوره مبارکه ناس، که دوری از لختی و کندی همراه با سرعت و سبقت در کارها است را می توان آموزش داد.با آموزش این نوع ابراز (ابراز شادابانه) بخشی از هدف پایه اول دبستان که آموزش ابراز همراه با شادی و نشاط است تامین خواهد شد.

خانم سیفی-دبستان نورا- شهر تهران- منطقه5

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید