ابراز محبت به یکدیگر

ابراز محبت به یکدیگر

 

محبت به یکدیگر با ابراز شادی و نشاط که هدف پایه اول است در این فعالیت به خوبی مشاهده می شود.

فهم ابراز شادمانه، مسرورانه و خرسندانه که هدف سوره مبارکه حمد است با درآغوش گرفتن یکدیگر همراه با شادی و خرسندی، هدف این فعالیت است.

خانم سیفی-دبستان نورا- شهر تهران- منطقه5

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید