کاردستی کاغذ و تا – جوجه و خرگوش

کاردستی کاغذ و تا – جوجه و خرگوش

 

در این فعالیت،جهت آشنایی با مخلوقات خداوند و ابراز شاد و با نشاط؛ دانش آموزان به وسیله ی کاغذهای رنگی، دو تا از مخلوقات خدا را ساخته و حین فعالیت درباره ی آفریده های خداوند، با یکدیگر گفت و گو کردند.

خانم سخی- دبستان نور ایمان- شهر تهران- منطقه 5

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید