Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ارتباط با پایه‌های بالاتر

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه مطففین>فعالیت

ارتباط با پایه‌های بالاتر

خوب است شرایطی را فراهم کنیم که بچه‌ها تعامل مناسبی با دانش‌آموزان سایر پایه ها را تجربه کنند. برای مثال هرکدام بچه‌های پایه های بالاتر، مسئول یاد دادن یک مهارت کوچک به بچه‌های کلاس اولی بشوند. بهتر است انواع احترام به بزرگترها و چگونه مهربانی کردن با کوچکترها را در قالب بازی های شاد یاد بگیرند.