Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

تصور موقعیت ها

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه مطففین>فعالیت

تصور موقعیت ها

از دانش‌اموزان می‌خواهیم 2 نفر 2نفر  به جلوی کلاس بیایند و چشم هایشان را بببندند. سپس موقعیتی را برایشان ترسیم می‌کنیم و از آن‌ها میخواهیم واکنش خودشان در آن موقعیت ابراز کنند.

خوب است انتخاب موقعیت ها به گونه ای باشد که مرتبط با سطح درک دانش‌آموران و شرایط آن‌ها باشد.

نمونه موقعیت ها:

فکر کن نشسته‌ای و  درحال نوشتن مشق هایت هستی و برادر کوچک ات چهار دست و پا می‌آید مداد هایت را برمی‌دارد. تو چه میکنی؟

زنگ تفریح است و دوستمون نشسته گوشه حیاط و خوراکی ندارد، تو چه میکنی؟

در حال عبور از خیابان هستی و یکی از دوستان مادرت را در خیابان میبینی، چه میکنی؟

و… (موقعیت هایی را برای دانش‌آموزان ترسیم می‌کنیم که در ابراز، نیاز به توجه به دیگران داشته باشد.)

خوب است دانش‌آموزان نمایش ابراز خود را اجرا کنند.