Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

شعر:عطر ابدی

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه انشقاق>فعالیت

شعر:عطر ابدی

باغبان با مهربانی یک نهال     می نشاند در دل این خاک سخت
چند سالی منتظر می ماند او      تا نهال کوچکش گردد درخت

دست در دستان باران بهار      شاخه های خشک هم گل می کنند
دسته ی زنبورها شادند چون      خوب از شهدش تناول می کنند

کارهای خوب هم، چون دانه ای       با شکیبایی ما گل می دهد
عطر و زیبایی گل ها بعد از آن       توی دل ها می نشیند تا ابد

توی قرآن درس های زندگی ست       یاد میگیرم ازان با اشتیاق
صبر خواهم کرد در هر کار خیر      در پناه آیه های انشقاق

شاعر: ندبه محمدی