طبیعت و تاریخ

صفحه اول > پایه پنجم > سوره مبارکه انشقاق>فعالیت

طبیعت و تاریخ

بازدید از آثار  تاریخی  بستر مناسبی برای یادآوری مفاهیم سوره مبارکه انشقاق است. از دانش‌آموزانمان می‌خواهیم هنگام بازدید به کارهای خوبی که پیش از این انجام شده و سال‌ها پس از آن اثرات خوبش آشکار شده‌است اشاره کنند. حتی بازدید از باغ‌های میوه هم می‌تواند به خوبی هدف سوره در این پایه را به دانش‌آموزان یادآوری کند.