نمایش تجربه ای بزرگ برای خرس کوچک

نمایش تجربه ای بزرگ برای خرس کوچک

همین داستان‌ می‌تواند به صورت نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود. بچه‌ها می‌توانند بعد از شنیدن این داستان، نقش قهوه ای و دوستش را بگیرند و آن را در کلاس اجرا کنند. خوب است بدانند موضوع نمایش انجام نشدن فردی برخی کارها است که از سوره قریش یاد گرفته‌اند؛ در این صورت در حین اجرای نمایش می‌توانند گفتگوها و جزئیات داستان را با خلاقیت خودشان تغییر دهند.