Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره قریش و درس علوم پایه پنجم

سوره قریش و درس علوم پایه پنجم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره قریش نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. متناسب با هدف اين پايه، هر جای کتاب‌ها که امكان سخن گفتن درمورد ایلاف، همدلي، امنیت و نقش‌های اجتماعی باشد، می‌توانیم از سوره مبارکه قریش بگوییم. در ادامه به چند مورد به عنوان نمونه اشاره شده است:

1.       در صفحه ۱۴ درس۲، می ­توانیم برای انس بیشتر دانش ­آموزان با سوره قریش، به نقش­های دخیل در ساختمان‌سازی که سهم عمده ­ای در رفع نیاز اولیه انسان به مسکن دارند اشاره کنیم و به آنها بگوییم که رفع این نیاز به سبب پذیرش نقشی است که خداوند در بین انسان‌ها قرار داده؛ بنابراین برای شکر نعمت الفت سزاور است خدا را عبادت کنیم.

 

2.       در «کاوشگری» صفحه ۲۰، خوب است توجه دانش­ آموزان را به نقش­ هایی که برای رفع نیاز اولیه ما به آب تصفیه شده فعالیت می ­کنند، جلب کنیم و از آنها بخواهیم به شکرانه نعمت الفت و همدلی که باعث رفع این نیاز شده خدا را شکر کنند.

 

3.       در صفحه ۵۲، می ­توانیم به نقش پزشک در جامعه اشاره کنیم و به دانش آموزان بگوییم پذیرش نقش پزشکی به سبب الفت و همدلی است که خداوند میان انسان­ ها قرار داده است.

 

4.       در «جمع‌آوری اطلاعات» صفحه ۸4، خوب است با توجه به تصویر چرای دام، به نقش دامداران در رفع برخي نیازهای انسان به غذا اشاره کنیم و از دانش ­آموزان بخواهیم به منظور شکر چنین نعمتی، سوره قریش را هم‌خوانی کنیم.

 

5.       در ابتدای صفحه ۹۴، خوب است به نقش باغبانی اشاره کنیم و به دانش ­آموزان بگوییم سوره قریش به ما می ­آموزد که باید شاکر نعمت الفت و همدلی به وجود آمده بین انسان­ها، که سبب ایجاد نقش ­های مختلف اجتماعی مانند باغبانی شده است، باشیم.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید