Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره قریش و درس ریاضی پایه پنجم

سوره قریش و درس ریاضی پایه پنجم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره قریش نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. متناسب با هدف اين پايه، هر جای کتاب‌ها که امكان سخن گفتن درمورد ایلاف، همدلي، امنیت و نقش‌های اجتماعی باشد، می‌توانیم از سوره مبارکه قریش بگوییم. در ادامه به چند مورد به عنوان نمونه اشاره شده است:

1.       در سوال 1 «کار در کلاس» صفحه 8، خوب است با توجه دادن دانش ­آموزان به نقش معمار و بنا که نیاز افراد به مسكن را با ساختن يك بنا فراهم می­کنند، از سوره قریش یاد کنیم و با تلاوت سوره از دانش آموزان بخواهیم که خداوند را به خاطر نعمت امنیت شکر کنند.

 

2.       در فعالیت صفحه 24، می­ توانیم با دانش ­آموزان درباره نقش نانوا که تأمین‌کننده نیاز به غذا در جامعه است، گفتگو کنیم و از دانش ­آموزان بخواهیم در نمازهای شان خداوند را به خاطر نعمت الفت و همدلی بین نانوا، کشاورز و مردم شکر کنند.

 

3.       در فعالیت 3 صفحه 62، خوب است در مورد نقش مدیر در مدرسه با دانش­ آموزان صحبت کنیم تا نعمت اداره امور و نظم و امکانات موجود در مدرسه را بدانند و خداوند را به خاطر این الفت و همدلی بین کارکنان مدرسه و دانش آموزان شکر کنند.

 

4.       در صفحه93، می ­توانیم با دانش ­آموزان درباره نقش رانندگان در تأمین نیاز مردم به جابه­ جایی و رفت و آمد گفتگو کنیم و از آنها بخواهیم خداوند را به خاطر وجود این الفت و همدلی بین مردم و رانندگان حمل و نقل عمومی شکر کنند.

 

5.       در سوال 4 «کار در کلاس» صفحه 120، می­ توانیم با دانش ­آموزان در مورد نقش دامداران و تامین موا غذايي مورد نياز توسط آنها گفتگو کنیم و در ادامه، سوره قریش را هم‌خوانی کنیم.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید