Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره قریش و درس علوم پایه چهارم

سوره قریش و درس علوم پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره قریش نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه قریش اشاره کنیم. در ادامه چند نمونه از این موارد آمده است:

1.       خوب است در صفحه ۱۶، توجه دانش­ آموزان را به تصویر صیادان، شالی کاران و بازی والیبال که لازم است با تشکیل جمع به هدف خود برسند، جلب کنیم.

 

2.       با توجه به فعالیت دوم در صفحه ۲۳، می ­توانیم بعد از اجرای فعالیت بازی، از دانش­آموزان در مورد امکان اجرای این فعالیت به تنهایی و يا با جمع سوال بپرسیم.

 

3.       در «اقدام گروهی دانش‌آموزان» صفحه ۳۱، می ­توانیم به دانش­ آموزان بگوییم که برای انجام بعضی کارهای خوب مثل صرفه‌جویی در مصرف برق به همراهی و همدلی دوستان یا اعضای خانواده نیاز است؛ سپس از دانش­ آموزان بخواهیم تا به چند کار خوب گروهي دیگر اشاره کنند. به این ترتیب سوره قریش برای آنها یادآوری می ­شود.

.

 

4.       با توجه به تصویر «گفت و گو» صفحه ۳۷، خوب است درباره لزوم الفت و همدلی مردم برای نذری دادن در مناسبت‌های بزرگ، کمک کردن به مناطق محروم و کمک به زلزله‌زدگان و … با دانش ­آموزان گفتگو کنیم.

 

5.       در صفحه ۴۲، خوب است با اشاره به تصویر، درباره تحقیق دانش ­آموزی و کارهای گروهی در مدرسه و اهمیت همدلي در به ثمر رسیدن آنها با دانش ­آموزان گفتگو و سپس سوره قریش را هم‌خوانی کنیم.

 

6.       در صفحه ۶۰، بعد از اینکه توجه دانش ­آموزان را به تصویر عشایر جلب کردیم، می­ توانیم با مرور سوره قریش درباره زندگی گروهی عشایر و لزوم ایجاد الفت و همدلی بین افراد برای شکل‌گیری این نوع زندگی، با دانش ­آموزان گفتگو کنیم.

 

7.       فعالیت صفحه ۶۴، نشان می­ دهد که برای انجام بعضی کارها نیاز به ایلاف و کار گروهی است. به منظور یادآوری سوره قریش، خوب است با دانش ­آموزان درباره کارهایی که نیاز به همدلي دارد گفتگو کنیم.

 

8.       در صفحه ۹۲، می ­توانیم به دانش ­آموزان بگوییم که برای انجام کارهای تحقیقاتی و اکتشافی معمولا تشکیل گروه لازم است؛ سپس به منظور یادآوری سوره قریش، پیشنهاد می ­شود با طرح پرسش با دانش ­آموزان راجع به اهمیت همدلي و اثرات آن صحبت کنیم.

.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید