Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

اهدای عضو

اهدای عضو

این کلیپ با مبحث انفاق و از خودگذشتگی در سوره مبارکه نازعات مرتبط است. هم از خودگذشتن فردی که عضوش اهدا می شود و هم از خود گذشتن اطرافیان او که حاضر می شوند اعضای عزیزشان اهدا شود. میتوان به این موضوع توجه داد که چه منافعی از این اهدای زندگی حاصل می شود.
00:00
00:00

1- با کلیک روی «دریافت فایل تصویری»، پس از باز شدن صفحه، از علامت سه نقطه پایین صفحه گزینه دانلود را انتخاب نمایید.

2- با کلیک روی «دریافت فایل تصویری»، پس از باز شدن صفحه کلیک راست نموده و گزینه ذخیره ویدئو را انتخاب نمایید.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
fahmdabestanasli

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید