سوره ماعون و درس علوم پایه ششم

سوره ماعون و درس علوم پایه ششم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       در فکر کنید صفحه ۲۱، می­ توانیم این گونه سوره ماعون را به دانش ­آموزان توضیح دهیم که یکی از نیازمندی‌های مهم جامعه بشری جلوگیری از تخریب درختان و حفاظت از جنگل‌هاست. سپس به دانش‌آموزان پیشنهاد دهیم می‌توانند برنامه‌های خود را برای کمک به این نیاز بشریت در نماز جماعت مدرسه به دوستان و همکلاسی­ هایشان انتقال دهند.

 

2.       در جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۴۱، خوب است ضمن گفتگو در مورد زلزله‌های کشورمان، از کمک­ های مردمی به زلزله زدگان به عنوان راهی که انسان‌ها را «سوره ماعونی» می­کند، یاد کنیم.

 

3.       در آزمایش کنید صفحه ۵۱، می­ توانیم به منظور یادآوری سوره ماعون به دانش ­آموزان بگوییم همانطور که وقتی چند نفر با همراهی هم جسمی را هل می‌دهند، راحت­تر می­توانند آن را حرکت دهند، آنها نیز اگر با هم برای کمک به نیازمندان اقدام نمایند به نتیجه بهتری خواهند رسید. سپس این نکته را ذکر کنیم که نماز جماعت می‌تواند بستر مهمی برای این همراهی ایجاد کند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید