سوره ماعون و درس آموزش قرآن پایه ششم

سوره ماعون و درس آموزش قرآن پایه ششم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       خوب است در فعالیت ۱ صفحه ۸، به دانش ­آموزان بگوییم یکی از راه‌های جلب رضایت خدا، خواندن نماز جماعت در اول وقت است که از ظرفیت آن نیز می ­توان برای کمک به محرومین استفاده ­های زیادی کرد. این گونه م ی­توانیم مفاهیم سوره ماعون را برای دانش ­آموزان یادآوری کنیم.

 

2.       می‌توانیم در صفحه ۱۴، با توجه به تصویر با دانش­ آموزان راجع به دو ویژگی‌ توأم رزمندگان اسلام که متعهد بودن نسبت به نماز جماعت و کمک به دوستان شان بود گفتگو کنیم و از دانش ­آموزان نیز بخواهیم که با الگوبرداری از رزمندگان اسلام به همراه دوستان خود در نماز جماعت شرکت کرده و از موقعیت ایجاد شده برای کمک به مستمندان استفاده کنند و این گونه «سوره ‌ماعونی» شوند.

 

3.       می­ توانیم بعد از خواندن پیام قرآنی در صفحه ۲۷، یکی از ویژگی‌های انسان­های با تقوا را برنامه ­ریزی جهت شرکت در نماز جماعت و کمک به مستمندان عنوان کرده و این گونه سوره ماعون را با دانش ­آموزان مرور کنیم.

 

4.       در آیه 7 سوره مبارکه حدید در صفحه ۶۳، به انفاق اشاره شده است. خوب است به منظور یادآوری سوره ماعون به دانش ­آموزان توضیح دهیم کسانی که انفاق می‌کنند پاداش بزرگی نزد خداوند دارند و سپس در ادامه از دانش‌آموزان بخواهیم برای اینکه این پاداش بزرگ شامل حال شان شود، با دوستان خود در این مورد برنامه ­ریزی کنند و از موقعیت نماز جماعت برای عملی کردن آن استفاده کنند.

 

5.       خوب است پس از روخوانی آیه 13 سوره مجادله در صفحه ۸۱، به دانش ­آموزان بگوییم که در قرآن در بسیاری موارد توصیه به اقامه نماز به همراه پرداخت زکات شده، که این خود نشان دهنده اهمیت این دو مورد در کنار هم است. می­ توانیم در ادامه سوره ماعون را همخوانی کرده و از دانش ­آموزان بخواهیم که برای به جا آوردن این دو امر، گروه تشکیل بدهند و برنامه ­ریزی کنند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید