Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم

سوره ماعون و درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       در صفحه ۲، خوب است ضمن مشاهده تصاویر، درمورد توجه به رفع نیاز همسایگان با دانش ­آموزان گفتگو کنیم و به آنها بگوییم داشتن برنامه مشخص برای رفع محرومیت همسایگان در کنار توجه به اوقات نماز، می­تواند به «سوره ماعونی» شدن آنها کمک کند.

 

2.       در صفحه ۶ ” مسجد محله ما”، خوب است پس از گفتگو راجع به کارهایی که در مسجد انجام می ­شود، دانش ­آموزان را به خواندن نمازهای اول وقت در مسجد تشویق کنیم و از آنها بخواهیم همانطور که به وقت نماز توجه می­کنند، به اختصاص زمان برای کمک به محرومان نیز توجه داشته باشند.

 

3.       در به کار ببندیم صفحه ۳۰، خوب است ضمن انجام فعالیت و استفاده از قطب نما برای شناخت جهت­ های جغرافیایی و جهت قبله، به سوره ماعون اشاره کنیم و از اهمیت توجه به اوقات نماز و برنامه ­ریزی برای به جا آوردن نمازهای اول وقت با آنها گفتگو نماییم.

 

4.       در صفحه ۹۳، خوب است به بهانه صحبت کردن درباره انجام فریضه نماز جمعه در روز جمعه، به منظور یادآوری سوره ماعون با دانش ­آموزان درمورد اهمیت نماز اول وقت و داشتن برنامه برای رفع نیاز نیازمندان گفتگو کنیم.

 

5.       در صفحه ۹7، خوب است ضمن اشاره به خصوصیات امام خمینی(ره)، توجه دانش­آموزان را به اهمیت نماز در نزد ایشان جلب کنیم و از آنها بخواهیم که با خواندن نماز اول وقت، «سوره ماعونی» بشوند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید