Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس علوم پایه چهارم

سوره ماعون و درس علوم پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       با توجه به تصویر گفت و گو در صفحه ۳۷، می ­توانیم به دانش ­آموزان بگوییم که داشتن برنامه مشخص برای اطعام محرومان، در کنار توجه به خواندن نماز اول وقت، کاری «سوره ماعونی» است.

 

2.       در فعالیت صفحه ۴۸، می ­توانیم بعد از ساختن تسبیح با گل رس، سوره ماعون را قرائت کنیم و توجه دانش­ آموزان را به اهمیت اوقات نماز و برنامه ­ریزی برای به جا آوردن نمارهای اول وقت جلب کنیم و به آنها بگوییم که می­ توانند از این به بعد با استفاده از تسبیح ­های دست ساز خود بعد از نمازها ذکر بگویند و از این کار لذت ببرند.

 

3.       در فعالیت صفحه ۵۶، خوب است ضمن ساختن قطب نما برای پیدا کردن جهت ­های جغرافیایی به دانش ­آموزان بگوییم که امکان تعیین جهت قبله نیز با استفاده از آن وجود دارد و با اشاره به سوره ماعون، از لزوم توجه به نماز به خصوص در اول وقت و همچنین داشتن برنامه مشخص برای کمک به محرومان صحبت کنیم.

 

4.       در فعالیت صفحه ۶۷، می ­توانیم به بهانه مشاهده ماه در آسمان، توجه دانش­ آموزان را به اوقات مختلف نماز مغرب و عشاء در طول یک ماه جلب کنیم و با اشاره به سوره ماعون به اهمیت تعیین زمان معین برای رفع نیاز دیگران صحبت کنیم.

 

5.       در صفحه ۸۲، خوب است ضمن گفتگو راجع به لزوم حفظ سلامتی بدن، به دانش ­آموزان بگوییم که روح انسان نیز نیاز به حفظ سلامتی خود دارد و این کار به واسطه خواندن نماز صورت می ­گیرد. می ­توانیم در ادامه سوره ماعون را قرائت کرده و در مورد داشتن برنامه مشخص برای رفع نیاز محرومان با دانش ­آموزان گفتگو کنیم.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید