Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس ریاضی پایه چهارم

سوره ماعون و درس ریاضی پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       در تمرین 6 صفحه ۷۱، به ماه رمضان اشاره شده است. خوب است به منظور یادآوری سوره ماعون، با دانش ­آموزان راجع به ارزش انجام کارهای خوب در این ماه به خصوص کارهایی مانند خواندن نماز اول وقت و کمک به رفع نیاز محرومان اشاره کنیم تا به این واسطه مفهوم سوره ماعون برای آنها یادآوری شود.

 

2.       با توجه به تصویر قبله نما در صفحه ۷۵، می ­توانیم توجه دانش ­آموزان را به اهمیت خواندن نماز اول وقت و داشتن برنامه ­ای مشخص برای کمک به نیازمندان جلب کنیم تا به این واسطه سوره ماعون را مرور کرده باشیم.

 

3.       در سوال 1 کار در کلاس صفحه 89، تصویر برگزاری نماز جماعت را مشاهده می­ کنیم. خوب است با خواندن سوره ماعون، دانش ­آموزان را به خواندن نماز اول وقت با شرکت در نماز جماعت و نیز داشتن برنامه برای کمک به محرومان تشویق کنیم.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید