Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس فارسی پایه چهارم

سوره ماعون و درس فارسی پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       بعد از خواندن شعر صفحه ۸، می­ توانیم توجه دانش­ آموزان را به اهمیت اوقات نماز جلب نماییم و به آنها بگوییم برای اینکه «سوره ماعونی» بشوند توجه به خواندن نمازها در اول وقت و داشتن برنامه­ معین برای رفع نیاز محرومان لازم است.

.

 

2.       با توجه به داستان ” ارزش علم” صفحه ۳۶، می ­توانیم به منظور مرور سوره ماعون با دانش ­آموزان درباره اینکه با علم آموزی به دیگران در واقع به رفع نیاز افراد محروم از علم کمک می­ کنند، گفتگو نماییم و از آنها بخواهیم که برای این کار زمان مشخصی را در نظر بگیرند.

 

3.       خوب است با خواندن درس باغچه اطفال در صفحه ۸۰، در مورد بخشش علم و رفع نیاز محرومان از دانش توسط جبار باغچه ­بان با دانش­ آموزان گفتگو کنیم و با اشاره به سوره ماعون توجه آنها را به اوقات نماز اول وقت و داشتن برنامه مشخص برای کمک به محرومان جلب کنیم.

 

4.       با خواندن درس فرمانده دل ها در صفحه ۸۸، می ­توانیم با اشاره به تدبیر و کمک شهید خرازی در رفع نیاز مردم کشور به امنیت، از دانش ­آموزان بخواهیم که آنها نیز برای شناسایی و رفع نیاز محرومان و به جا آوردن نماز اول وقت برنامه ­ای مشخص داشته باشند.

 

5.       داستان مروارید سرخ در صفحه ۱17، به تلاش و تدبیر خانم ژرمن در رفع محرومیت نین از داشتن تمرکز در مطالعه درس ­هایش اشاره دارد. می ­توانیم پس از مطالعه این درس از دانش ­آموزان بخواهیم که برای رفع محرومیت­ های دوستان خود در زمینه­ درسی زمان بگذارند و در عین حال به خواندن نماز در اول وقت نیز توجه کنند تا بتوانند «سوره ماعونی» بشوند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید