Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس آموزش قرآن پایه چهارم

سوره ماعون و درس آموزش قرآن پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       در صفحه ۳ و 5، خوب است بعد از خواندن آیاتی که در مورد نماز هستند، با اشاره به سوره ماعون درباره توجه به نماز اول وقت و داشتن برنامه مشخص برای کمک به نیازمندان با دانش ­آموزان گفتگو کنیم.

2.       در صفحات 47 و ۵۴، آیاتی را در مورد اقامه نماز و پرداخت زکات می ­خوانیم. می ­توانیم با خواندن ترجمه این آیات، توجه دانش ­آموزان را به اهمیت اوقات نماز و برنامه ­ریزی برای به جا آوردن نمازهای اول وقت جلب نماییم و با اشاره به سوره ماعون، از اهمیت داشتن برنامه برای رفع نیاز دیگران با آنها گفتگو کنیم.

3.       در صفحه ۵۹، می­ توانیم با توجه به پیام قرآنی و شعر انفاق، با دانش ­آموزان درباره انفاق صحبت کنیم. سپس سوره ماعون را تلاوت کنیم و توجه آنها را به اهمیت اوقات نماز و رفع نیاز محرومان جلب کنیم.

 

4.       در پیام قرآنی صفحه 65 به اینکه کارهای خوب، کارهای بد را از بین می ­برند اشاره شده است. می ­توانیم در این صفحه به منظور یادآوری سوره ماعون به دانش­ آموزان بگوییم که از جمله این کارهای خوب، خواندن نماز به خصوص در اول وقت و داشتن برنامه مشخص برای کمک به محرومان است.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید