Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس علوم پایه دوم

سوره ماعون و درس علوم پایه دوم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       در زنگ علوم صفحه ۱۲، دانش­ آموزان به گردش در بوستان و مشاهده اطراف می­پردازند. به منظور یادآوری سوره ماعون خوب است ضمن گفتگو راجع به قوانین مربوط به گردش در بوستان مثل پرهیز از بوییدن و چشیدن هر چیز، به آنها بگوییم که یکی از قوانین، توجه و کمک به دانش ­آموزانی است که برای درک بهتر مشاهدات نیاز به کمک دارند.

 

2.       با مشاهده تصویر صفحه ۴۷ و بیان قوانین عبور از خیابان، می­ توانیم به دانش ­آموزان بگوییم که یکی از راه‌های «سوره ماعونی» شدن این است که در عبور از خیابان به افراد کوچک‌تر و ناتوان توجه داشته باشند.

 

3.       در صفحه ۵۷ می ­توانیم قوانین راجع به استفاده صحیح از طبیعت را که موجب خوش گذشتن به همه می ­شود بیان کنیم و به دانش ­آموزان بگوییم که در گردش­ های این چنینی، برای اینکه «سوره ماعونی» شوند باید مراعات دوستان کوچکترشان را بکنند.

 

4.       در صفحه ۸۱ خوب است ضمن بیان قوانین مربوط به انتخاب خوراکی­ های سالم، به دانش ­آموزان بگوییم که برای اینکه سوره ماعون در زندگی­ شان جاری شود بهتر است هنگام خوردن خوراکی، مراعات حال دوستانی که خوراکی ندارند را بکنند و خوراکی‌های خود را به آنها تعارف کنند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید