Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره ماعون و درس ریاضی پایه دوم

سوره ماعون و درس ریاضی پایه دوم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره ماعون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه ماعون اشاره کنیم. 

1.       با مشاهده تصویر صفحه 55، می ­توانیم با دانش­ آموزان راجع به قوانین مختلفی که در حیاط مدرسه و هنگامی که سر صف هستند گفتگو کنیم؛ سپس به منظور یادآوری سوره ماعون به آنها بگوییم که یکی از مهم­ترین قوانین، توجه به دانش­ آموزان کوچک‌تر و ضعیف ­تر و مراعات حال آنها است.

 

2.       با توجه به مسئله 2 صفحه ۹۸، خوب است به دانش ­آموزان بگوییم اگر آنها نیز مانند مریم، به فکر افراد نیازمند که وضعیت مالی خوبی ندارند باشند و به آنها کمک کنند، «سوره ماعونی» می­شوند.

 

3.       در فرهنگ خواندن صفحه ۱۲۶، می­ توانیم به دانش ­آموزان بگوییم که اگر آنها نیز مانند حمید با مهربانی و ادب برای رفع مشکلات درسی همکلاسی شان وقت بگذارند، «سوره ماعونی» می­ شوند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید