سوره توحید و درس ریاضی پایه ششم

سوره توحید و درس ریاضی پایه ششم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره توحید نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه توحید اشاره کنیم. 

1.       در صفحه 18 تصویری از دریا قابل مشاهده است. بسیاری از موجودات آبزی بصورت گروهی زندگی می‌کنند. می‌توانیم از تعدادی از دانش‌آموزان بخواهیم که راجع به این موجودات و نقش رهبر گروه تحقیق کنند و نتیجه را در کلاس ارائه دهند. لازم است پس از ارائه یادآوری کنیم که جهان نیز خالقی یکتا دارد که آن را مدیریت می‌کند و به همین جهت نظامی یکپارچه و هماهنگ دارد.

 

2.       در صفحه 27 سوال 4 تصویر یک باغچه را می‌بینیم. خوب است در این بخش راجع به هر آنچه آنها درمورد خاک‌ها و گیاهان می‌دانند و نسبتی که با سوره مبارکه توحد دارد، گفتگو کنیم تا مفاهیم قبلی سوره را مرور نماییم.

 

3.       تصویر صفحه 63 مزرعه گل آفتابگردان را به نمایش گذاشته است. مانند مورد قبل، در اینجا نیز می‌توانیم با سوال و گفتگو راجع به کیاهان و مخلوقات خداوند، مروری بر مفاهیم کلی سوره توحید داشته باشیم.

 

4.       در صفحه 68 سوال 2، تصویر یک پروانه مشاهده می‌شود. برخی پروانه‌ها از جمله مخلوقاتی هستند که بصورت دسته‌جمعی مهاجرت می‌کنند. می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم که مطالعه‌ای درمورد انواع پروانه‌ها، نحوه مهاجرت آنها و زندگی گروهی و منظم­شان انجام دهند و مطالب­شان را در کلاس ارائه نمایند. می‌توانیم پس از حل این تمرین سوره توحید را هم‌خوانی کنیم.

 

5.       در صفحه 75 تمرین 2 تصویر تعدادی حیوان شامل شیر، پلنگ، میمون، زرافه، گوزن، روباه، گرگ، فیل و عقاب را مشاهده می‌کنیم. می‌توانیم پس از حل تمرین مربوطه، دانش‌آموزان را گروه‌بندی کنیم تا هر گروه در مورد نحوه زندگی یک از این حیوانات مطالعه کنند و بگویند آیا آن جانور زندگی گروهی دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ آیا گروه توسط یک رهبر هدایت می‌شود؟ نقش آن رهبر چیست؟ سپس در کلاس راجع به زندگی گروهی و فردی حیوانات و فواید داشتن یک رهبر در گروه آنها صحبت کنیم. تا به این واسطه مفهوم سوره توحید را مرور کرده باشیم.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید