Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت دوخت جانماز

فعالیت دوخت جانماز

شرایطی را فراهم می‌کنیم که بچه‌ها به عنوان هدیه جشن نماز برای دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم شهر، جانمازی کوچک بدوزند و گلدوزی کنند؛ و یا می‌توانند گل‌های آماده به آن وصل نمایند. می‌توانیم به کمک برخی اولیای دانش‌آموزان، جانمازها را در مناطق محروم پخش نماییم. خوب است در حین دوخت، صوت‌های زیبائی مرتبط با نماز، دعا و ذکر یا سرودهای زیبای معنوی برایشان پخش کنیم. بهتر است این فعالیت در محیط نمازخانه انجام شود تا میزان انس دانش‌آموزان با محیط نمازخانه بیشتر شود.