Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قرائت سوره توحید

قرائت سوره توحید

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان را مأمور این کار کنیم؛ می‌توانیم قرائت مجلسی سوره را پخش کنیم؛ یا خودمان سوره را آیه آیه بخوانیم یا ترتیل سوره را آیه آیه پخش کنیم و بچه‌ها تکرار کنند. یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، کارهایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های مربوط به سوره، سوره مبارکه را بخوانند:

–  دانش‌آموزان به واسطه رهبری و هدایت یکی از همکلاسی‌هایشان سوره را هماهنگ و زیبا بخوانند.

–  دانش‌آموزان در حالی که گروه‌بندی شده‌اند و سرگروه دارند، به کمک سرگروه خود، مدل‌های مختلف خواندن سوره را تمرین کنند.

–  یک بار از دانش‌آموزان بخواهیم سوره را به صورت ترتیل بخوانند و آنها را راهنمایی نکنیم؛ دفعه بعد بخواهیم با ترتیل بخوانند اما آنها را راهنمایی و مدیریت کنیم تا تفاوت وجود و عدم وجود رهبر را مقایسه کنند.

–  و …

 

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید