Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت زغال بازی

فعالیت زغال بازی

یک زغال بزرگ به دست می‌گیریم. وسط جمع دانش‌آموزان می‌مانیم و همه آنها دور ما قرار می‌گیرند؛ هر دانش‌آموزی که خواست به ما نزدیک شود، زغال را به او می‌زنیم. می‌شود برای کثیف نشدن لباس‌های بچه‌ها، کاغذهای سفیدی به لباسشان بچسبانیم که دست زغالی خود را به آن کاغذها بزنیم؛ کاغذ سفید از این جهت که بهتر سیاهی را نشان می‌دهد؛ وگرنه از روزنامه و کاغذهای باطله هم می‌توان استفاده کرد. تنها راه در امان ماندن افراد از سیاه و زغالی شدن، دور بودن از زغال است. در این بازی، زغال و سیاهی آن را به عنوان آسیب معرفی می‌کنیم و همین که بچه‌ها بدانند هرکسی با آن کثیف و زشت می‌شود و آسیب می‌بیند کافی است. این بازی برای پایه‌های بالاتر نیز مناسب است.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید